Jesteś 2924 osobą na tej stronie
Dziś jest: 25 Maja 2019        Imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Turystyka   /   Walory turystyczne   /   Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody w gminie Drezdenko

Rezerwaty przyrody

Na terenie gminy występują następujące rezerwaty przyrody:

„Lubiatowskie uroczyska”
Lokalizacja: leśnictwo Wilcze Doły
Typ rezerwatu: faunistyczny.
Powierzchnia: 188,42 ha, z tego: leśna zalesiona – 114,25 ha, związana z gospodarką leśną – 4,52 ha, nieleśna – 3,66 ha, wody – 65,99 ha. Powstał z rezerwatów: „Czaplenice” i „Łabędziniec”.
W skład którego wchodzi południowa część jeziora Solecko i otaczające ją lasy rosnące na obszarze o urozmaiconym ukształtowaniu (wysokości względne do 22 m). Chroni on miejsce występowania ptaków drapieżnych i wodno - błotnych, zespoły roślinne i leśne na wysokich brzegach jeziora oraz źródliska sączące się ze skarp jeziora. Stwierdzono występowanie tu łącznie 230 gatunków roślin.
Flora roślin zarodnikowych i naczyniowyclubiatowskie%20uroczyska.jpgh rezerwatu liczy 238 gatunków, w tym: 32 gatunków porostów, 17 gatunków mszaków i 189 gatunków roślin naczyniowych. Z roślin naczyniowych objętych ochroną częściową występuje: konwalia majowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, kalina koralowa, marzanka wonna, przylaszczka zwyczajna, z roślin objętych ochroną ścisłą występuje: paprotka zwyczajna, grążel żółty. 
W trakcie badań stwierdzono występowanie 131 przedstawicieli bezkręgowców i 32 gatunki kręgowców.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych walorów przyrodniczych i krajobrazowych jeziora, ochrona biotopu ptaków wodno błotnych i drapieżnych, skarp jeziora oraz źródlisk z rzadką roślinnością. 
 

 „Czaplenice”
Lokalizacja: na półwyspie jeziora Solecko (Pawle). Powierzchnia rezerwatu 8,10 ha.
Typ rezerwatu: faunistyczny (ptaki).
Krótka informacja: liczna kolonia czapli siwej w dorodnym drzewostanie sosnowym w wieku około 150 – 180 lat.
Utworzony w celu ochrony miejsca gnieżdżenia się i lęgów czapli siwych. Rośnie tu drzewostan z dorodnymi sosnami w wieku 150 - 180 lat, w koronach których występują jemioły. Strefa przybrzeżna to olsze, brzozy i buki, podszyt natomiast stanowią leszczyny, głogi i jałowce. Czaple, niepokojone przez przybywających nad jezioro ludzi, wyniosły się w inne rejony. Teren rezerwatu niedczaplenice%281%29.jpgawno uznano za powierzchnię zachowawczą sosny z uwagi na rosnące tu ich wspaniałe okazy. Flora roślin zarodnikowych i naczyniowych rezerwatu liczy 151 gatunków, w tym: 4 gatunki porostów, 14 gatunków mszaków i 133 gatunki roślin naczyniowych. Z roślin objętych ochroną ścisłą występuje paprotka zwyczajna. Z roślin objętych ochroną ścisłą występuje paprotka zwyczajna. Z roślin objętych ochroną częściową występuje: konwalia majowa, marzanka wonna, porzeczka czarna, kruszyna pospolita, kalina koralowa, przylaszczka pospolita.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych żyznej buczyny niżowej w toku sukcesji regeneratywnej z przestojami sosny.


„Łabędziniec”

Lokalizacja: 5 wysp na jeziorze Solecko (Pawle).
Powierzchnia rezerwatu: 2,79 ha.
Typ rezerwatu: faunistyczny (ptaki).
Krótka informacja: liczne gatunki ptaków wodnych i błotnych: łabędzie, czaple, żurawie. Wyspy porośnięte starym drzewostanem sosnowym, przy brzegach otoczony olszynami. 
Jego zadaniem jest ochrona miejsc gnieżdżenia się ptaków wodnych i błotnych, przede wszystkim kormoranów, łabędzi niemych, czapli siwych i żurawi. Na wyspach rośnie około 100-letni starodrzew sosnowy, a nad brzegami występują olsze. Poza łabędziami ptaki, dla których utworzono rezerwat, przeniosły się w spokojniejsze miejsca. labedziniec%281%29.jpg
Flora roślin zarodnikowych i naczyniowych rezerwatu liczy 115 gatunków, w tym: 11 gatunków mszaków i 104 gatunki roślin naczyniowych. Z roślin objętych ochroną częściową występuje: konwalia majowa, kruszyna pospolita, porzeczka czarna, kalina koralowa, marzanka wonna, przylaszczka zwyczajna, z roślin objętych ochroną ścisłą występuje: bluszcz pospolity.
Wyspy ustanowione jako rezerwat stanowią miejsce bytowania i gniazdowania wiele ptaków wodno - błotnych. Rezerwat jest również od lat ostoją rozrodu i występowania rybołowa. 
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wysp, stanowiących miejsce występowania i rozrodu ptactwa wodno - błotnego. 
 

 

„Czaplisko”
Lokalizacja: półwysep na zachodnim brzegu jez. Łąkie (Witalskie), leśnictwo Wilcze Doły.
Powierzchnia rezerwatu:  2,90 ha.
Typ rezerwatu: faunistyczny.
Krótka informacja: starodrzew sosnowy (160 – 190 lat) jest miejscem gniazdowania czapli siwej. Na obrzeżach półwyspu – fragmenty podmokłego lasu olszowego.
Rosną tu także dęby, a na niżej położonym terenie - karłowate olsze czarne. Przedmiotem ochrony miało tu być miejsce występowania i kolonia lęgowa czapli siwych, które swe gniazda założyły w koronach starych sosen. Ptaki, niepokojone przez ludzi, opuściły swe gniazda, jednak rezerwat pozostawiono. Stwierdzono pojawienie się tu też ptaków drapieżnych, zwłaszcza kani czarnej i myszołowa pospolitego.
Flora roślin zarodnikowych i naczyniowych rezerwatu liczy 98 gatunków, w tym: 4 gatunki porostów, 13 gatunków mszaków i 81 gatunki roślin naczyniowych. Z roślin objętych ochroną częściową występuje: konwalia majowa, kruszyna pospolita.
Zwierzęta dziko występujące i ich siedliska. Na terenie rezerwatu znajdują miejsca bytowania zwierzęta typowe dla środowisk leśnych.
Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego naturalnego pochodzenia.

„Jezioro Łubówko”
Lokalizacja: leśny w leśnictwie  Radowo, obręb Zagórze Lubiewskie
Powierzchnia rezerwatu: 77,50 ha, w tym: leśna zalesiona - 59,80 ha, związana z gospodarką leśną - 2,32 ha, wody stojące - 15,38 ha.
Typ rezerwatu: krajobrazowy.
Krótka informacja: unikalny krajobraz molobowko_1.jpgrenowy – wały i wzgórza morenowe, jary, wąwozy i rynny polodowcowe. Buczyna pomorska o naturalnym charakterze. Okazy drzew od 180 – 300 lat.
Lista stwierdzonych gatunków flory obejmuje 185 gatunków roślin naczyniowych w tym 14 gatunków mchów i porostów. Rośliny naczyniowe reprezentowane są przez 171 gatunków, wśród których 9 to rośliny wodne, 141 rośliny runa i 20 drzewa i krzewy. Wśród roślin cztery gatunki znajdują się pod ochroną ścisłą: śnieżyczka, przebiśnieg, pluskawica europejska, storczyk szerokolistny oraz gnieźnik llobowko.jpgeśny. Na terenie rezerwatu występuje 12 gatunków roślin objętych ochroną częściową: mochwin bagienny, drabik drzewkowaty, gajnik lśniący, płonnik pospolity, torfowiec błotny, torfowiec odgięty, kopytnik pospolity, konwalia majowa, przylaszczka pospolita, poprzeczka czarna, kalina koralowa. Fauna rezerwatu tworzą zwierzęta typowe dla Niżu Polskiego.
Celem ochrony jest zachowanie unikalnego, urozmaiconego krajobrazu morenowego oraz buczyny pomorskiej o naturalnym charakterze.

 

,,Goszczanowskie Źródliska''

Lokalizacja:południowy brzeg Stawu Goszczanowskiego na odcinku ok. 2,4 km obejmujący strome zbocza nad Stawem Goszczanowskim oraz leżące w części wschodniej: bagna i suche wrzosowiska.

Powierzchnia rezerwatu:22,61 ha.

Typ rezerwatu:leśny.

Celem ochrony jestzachowanie cennych siedlisk przyrodniczych - łęgu źródliskowego wyróżniającego się szczególnym bogactwem flory skupiającej rzadkie, hydrofilne gatunki roślin kwiatowych oraz mszaków jak również lasu klonowo-lipowego stanowiącego zboczowy las wielogatunkowy i wielowarstwowy.

Zarządzenie nr 17/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 1 września 2009r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.

 

Park Krajobrazowy 

O bardzo wysokich walorach przyrodniczych gminy świadczy między innymi utworzenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Obejmuje on powierzchnię 8 691 ha, w tym 225 ha pod ścisłą ochroną. Obejrzymy tam bogatą szatę roślinną, w której dominują stare drzewostany bukowe, grądy grabowe, brzozy. Park   jest również ostoją wielu gatunków ssaków i ptaków: bobra, wydry, tchórza, orła bielika, puchacza i bociana czarnego.   

ROZPORZĄDZENIE Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania