Jesteś 13530 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Sierpnia 2019        Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Centrum Integracji Społecznej   /   Aktualności

Wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

W obszarze aktywnych form pomocy od kilku lat realizowane są programy Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w ramach których udzielane jest wsparcie finansowe dla lokalnych inicjatyw.
Począwszy od roku 2007 Minister Pracy i Polityki Społecznej nagradza najlepsze rozwiązania organizacyjno-ekonomiczne realizowanych projektów, uznane za dobrą praktykę oraz wręcza wyróżnienia indywidualne.

W tegorocznej edycji „Dobrych praktyk aktywnych form pomocy” w obszarze I : Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych przyznano nagrodę dla Gminy Drezdenko za projekt, którego realizatorem jest Centrum Integracji Społecznej. Natomiast w kategorii wyróżnień indywidualnych nagrodę otrzymała Pani Wioletta Kantor – Kapiczak – Kierownik Centrum Integracji Społecznej.
Uroczyste wręczenie wyróżnień odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2010 r. w Warszawie.

"Mój mały biznes"

W dniach 08.11.2010r. – 19.11.2010r. jedenastu uczestników Centrum wzięło udział w szkoleniu
„Mój mały biznes”. Podczas 60 godzin zajęć edukacyjnych osoby biorące udział w kursie nabyły wiedzę i umiejętność z zakresu: zakładania i prowadzenia firmy, rodzajów opodatkowania, pozyskiwania źródeł i finansowania działalności gospodarczej, budowania wizerunku firmy, roli promocji i reklamy, zasad rozliczeń z ZUS i urzędem skarbowym.
Szkolenie zakończyło się egzaminem oraz wręczeniem zaświadczeń.
Zorganizowanie kursu było możliwe dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Strzelcach Kraj. 

Ogłoszenie o likwidacji

Likwidator Centrum Integracji Społecznej gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miejskiego w Drezdenku z siedzibą w Drezdenku ul. Marszałkowska 18, 66-530 Drezdenko, tel. 957620063 ogłasza, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 oraz Zarządzeniem Nr 69 Burmistrza Drezdenka z dnia 02 listopada 2010r. gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku, zostaje postawione w stan likwidacji z dniem 2 listopada 2010r. Zakończenie likwidacji nastąpi w dniu 31.12.2010r. Wzywa się wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia. Jednocześnie informuję, że zadania dotychczas wykonywane przez gospodarstwo pomocnicze Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku przejmie samorządowy zakład budżetowy pod nazwą Centrum Integracji Społecznej w Drezdenku utworzony uchwałą Nr LVII/399/10 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 20 października 2010r. samorządowy zakład budżetowy przejmie wszystkich pracowników, składniki majątku oraz zadania związane z prowadzeniem reintegracji zawodowej i społecznej.
Likwidator Kierownik Centrum Integracji Społecznej Wioletta Kantor-Kapiczak
 

Kurs komputerowy

W ramach realizacji indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego

Kurs prawo jazdy kat. B

Od 01.10.2010r. pięć uczestniczek projektu

"Lekcja stylu"

W okresie od 15.09.2010r. – 30.11.2010r. uczestniczki Centrum

Zajęcia edukacyjne - "Pierwsza pomoc przedlekarska"

W ramach współpracy z Powiatową Stacja Sanitarno - Epidemiologiczną w Drezdenku

Wyjazd szkoleniowy do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

Wyjazd integracyjno - szkoleniowy do Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach

Projekt „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej
i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania