Jesteś 8070 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Sierpnia 2019        Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Ośrodek Pomocy Społecznej   /   Program Operacyjny Kapitał Ludzki ( POKL)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Drezdenku od 2008 realizuje projekt systemowy  pt. Aktywna integracja "Powrócę do pracy". Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

 

Rok 2008

 

Cele projektu:

1. Realizacja działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób długotrwale bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego wśród osób będących długotrwale klientami pomocy społecznej.
3. Wzmocnienie i rozszerzenie zakresu działań instytucji pomocy społecznej. 


Uczestnicy projektu:

Osoby w wieku 21-58 lat, które są klientami ośrodka pomocy społecznej, pozostające od dłuższego czasu nieczynne zawodowo i znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej o niskich kwalifikacjach zawodowych i braku stażu zawodowego.


Działania podejmowane podczas realizacji projektu:

- zajęcia warsztatowe arterapeutyczno - wspomagające,
- zajęcia warsztatowe psychologiczno - doradcze,
- moduły szkolenia z zakresu przepisów bhp,
- indywidualna diagnoza sytuacji zawodowej beneficjenta,
- zdobywanie wiedzy z zakresu prawa,
- promowanie zdrowego stylu zycia,
- opanowanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera IBM PC.

 

 

 

Rok 2009

 

Ośrodek  Pomocy Społecznej w Drezdenku informuje, iż zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Aktywna Integracja  „Powrócę do pracy” w którym odbyły się cykle szkoleń i warsztatów dla 24 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych. Zgodnie z harmonogramem działań wszystkie zaplanowane szkolenia odbyły się.

Po kilkukrotnej weryfikacji grupy docelowej i skorzystaniu z listy rezerwowej szkolenia ukończyła grupa docelowa w 100% składzie.


 

 1. Zajęcia warsztatów psychologiczno – doradczych – spotkania w 2 grupach  ( po 12 osób w grupie), jedno spotkanie 5 godzin   4 cykle spotkań dla każdej grupy:

I grupa

02.09.2009r. – Siła kreatywnego i pozytywnego myślenia,

04.09.2009r. – Podstawy życiowe i podstawy wobec pracy,

08.09.2009r. – Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji,

10.09.2009r. – Asertywność w sytuacjach trudnych.

II grupa

03.09.2009r. – Siła kreatywnego i pozytywnego myślenia,

07.09.2009r. – Podstawy życiowe i podstawy wobec pracy,

09.09.2009r. – Komunikacja interpersonalna z elementami autoprezentacji,

11.09.2009r. – Asertywność w sytuacjach trudnych.

Miejsce szkolenia: świetlica socjoterapeutyczna przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Drezdenku, ul. Marszałkowska 18.

 

 1. Pogadanka z zakresu zdrowego stylu życia -  jedno spotkanie, 24 osoby w grupie,

16.09.2009r. , miejsce szkolenia: sala wykładowa w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Drezdenku, ul. Marszałkowska 18.

 

 1. Szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych i komputera – spotkanie w  12 osobowej grupie w ilości 75 godzin.

Szkolenie odbyło się w następujących dniach:

17.09.2009  - 7 godzin,

18.09.2009  - 8 godzin,

21.09.2009 – 5 godzin,

23.09.2009  - 5 godzin,

25.09.2009 – 5 godzin,

28.09.2009 – 5 godzin,

29.09.2009 – 5 godzin,

30.09.2009 – 5 godzin,

01.10.2009 – 5 godzin,

02.10.2009 – 5 godzin,

05.10.2009 – 8 godzin,

07.10.2009 – 8 godzin,

09.10.2009 – 4 godziny.

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku, plac Wolności 8.

 

 1. Szkolenie  - kosmetyczka – wizażystka + stylizacja paznokci – spotkanie w 12 osobowej grupie w ilości 100 godzin.

Szkolenie odbyło się w następujących dniach:

17.09.2009 – 6 godzin,

18.09.2009 – 6 godzin,

21.09.2009 – 6 godzin,

22.09.2009 – 6 godzin,

23.09.2009 – 6 godzin,

24.09.2009 – 6 godzin,

25.09.2009 – 6 godzin,

28.09.2009 – 6 godzin,

29.09.2009 – 6 godzin,

30.09.2009 – 6 godzin,

01.10.2009 – 6 godzin,

02.10.2009 – 6 godzin,

05.10.2009 – 6 godzin,

06.10.2009 – 6 godzin,

07.10.2009 – 6 godzin,

08.10.2009 – 5 godzin,

09.10.2009 – 5 godzin,.

Miejsce szkolenia: sala zajęciowo – wykładowa w Klubie Seniora, Drezdenko aleja Piastów.

 

 

 

Rok 2010

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  informuje, iż w ramach realizacji projektu „Powrócę do pracy” w  2010 roku będą

następujące kursy i spotkania w ramach POKL.1.Przeprowadzenie pogadanki na temat zdrowego stylu życia.

2. Zajęcia warsztatów psychologiczno - doradczych , spotkania w dwóch grupach po 12 osób, dla każdej grupy po 2 spotkania oraz indywidualne spotkanie z każdym uczestnikiem projektu.


Na zajęciach będą poruszane następujące tematy:
a) komunikacja interpersonalna,
b) asertywna postawa wobec siebie i innych,
c) budowanie pozytywnego obrazu samego siebie,
d) umiejętność radzenia sobie ze stresem.

3. Przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 24 uczestników projektu.
23 osoby ukończą szkolenie z zakresu kursu prawa jazdy kat. B oraz 1 osoba ukończy szkolenie z zakresu kursu prawa jazdy kat. C.

4. Usługa cateringowa podczas realizacji szkoleń - kontraktów socjalnych.

5. Pokrycie kosztów dojazdu na szkolenia i powrót do miejsca zamieszkania beneficjenta w trakcie trwania spotkań z psychologiem i z zakresu zdrowego stylu życia.

6. Wyjazd integracyjny dla beneficjentów do kina.

 

 

Rok 2011

 

 

Wsparciem w ramach projektu została objęta grupa 47 osób ( 15 mężczyzn, 32 kobiety), bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych oraz aktywnych zawodowo, niepełnosprawnych wraz z ich otoczeniem, w tym z terenów miejskich jak i wiejskich, zamieszkujących teren miasta i gminy Drezdenko, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej o niskim wykształceniu, zagrożeniu marginalizacja i wykluczeniem społecznym.

 

Cel główny projektu: podniesienie poziomu integracji społecznej rodzin wielodzietnych, niepełnych, uzależnionych i z problemami niepełnosprawności.

 

Cel szczegółowy projektu: podniesienie samooceny, zwiększenie motywacji do działania i zaufanie we własne siły, przezwyciężenia oporu wobec zmian, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zdobycie wiedzy na temat uzależnień i im przeciwdziałanie, zdobycie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i profilaktyka chorób, poprawa zewnętrznego wizerunku , poprawa stosunków między członkami rodziny, poprzez nabycie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych.

 

W tym roku odbyły się następujące szkolenia, kursy, warsztaty:

 

 1. Warsztaty psychologiczno – doradcze, grupowe oraz  indywidualne spotkania z uczestnikami projektu,
 2. Spotkania z zakresu poradnictwa rodzinnego, przeprowadzone zostały spotkania grupowe oraz indywidualne wg. potrzeb uczestników projektu.

Tematyka spotkań:

 • prawidłowe funkcjonowanie rodziny ( pełnienie ról społecznych, komunikacyjnych ),
 • czynniki destrukcyjne wpływające na rodzinę ( przemoc domowa, uzależnienia),
 • radzenie sobie w sytuacji kryzysu.
 1. Spotkania z zakresu doradztwa zawodowego, przeprowadzone zostały spotkania grupowe oraz indywidualne wg. potrzeb uczestników projektu.

Tematyka spotkań:

 • komunikacja interpersonalna w procesie poszukiwania pracy,
 • metody poszukiwania pracy,
 • sporządzanie dokumentów aplikacyjnych .

   
 1. Spotkania z zakresu kultury spożywania posiłków, przeprowadzone zostały grupowe spotkania uczestniczek projektu.

Tematy spotkań:

 • bielizna stołowa ( składanie i rozkładanie obrusów, wymiana obrusa przy konsumencie,  dekoracyjne składanie serwetek papierowych, składanie serwetek płóciennych ),
 • techniki nakrywania stołów ( nakrycie podstawowe, nakrycie rozszerzone, przenoszenie talerzy chwytem dolnym i górnym, techniki polerowania zastawy stołowej, dekoracje stołów na różne okazje ),
 • dekoracje deserów i wypieków ( dekoracyjne formowanie owoców, cuda
  z czekolady, drobne wypieki w wykwintnym wydaniu – babeczki, ptysiowe łabędzie, deser zestalony na lustrze z truskawek, serwowanie napojów zimnych i gorących,  dobierać naczynia do podawania napojów bezalkoholowych
  i alkoholowych),
 • dekoracje zakąsek i dań głównych ( dekoracyjne formowania warzyw i masła, koszyczki z pomidorów, dekoracyjne tartinki z pastą twarogową, różne oblicza ziemniaków – puree czerwono – zielone i grzybki ziemniaczane, sakiewki naleśnikowe ).

   
 1. Została przeprowadzona pogadanka z zakresu zdrowego stylu życia.

Tematyka spotkań:

 • zwiększenie sprawności i skuteczności pomocy doraźnej w nagłym zagrożeniu życia  ( wykład I pomoc w nagłych wypadkach, pokaz udzielania I pomocy na fantomie, pokaz pozycja boczna ustalona, ćwiczenia na fantomie),
 • „Profilaktyka nowotworów: rak piersi, rak szyjki macicy, rak gruczołu krokowego” ( wykład „Profilaktyka nowotworów: rak piersi, rak szyjki macicy, rak gruczołu krokowego”, pokaz samobadania piersi na fantomie, projekcja filmu „Profilaktyka raka szyjki macicy”, ćwiczenia samobadania piersi na fantomie piersi),
 • profilaktyka HIV/AIDS ( wykład „Profilaktyka HIV/AIDS oraz chorób przenoszonych droga płciową „ z uwzględnieniem: najważniejsze informacje o HIV/AIDS, jak można się zarazić, jak podejmować właściwe decyzje, profilaktyka po ekspozycji, choroby przenoszone droga płciową; projekcja filmu „HIV/AIDS wiesza w pigułce- zmiany kliniczne cz. III),
 • zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu ( wykład zmniejszenie rozpowszechniania palenia tytoniu, szkodliwy wpływ nikotyny na zdrowie człowieka z uwzględnieniem: toksyczne składniki dymu tytoniowego oraz ich wpływ na organizm człowieka, przyczyny palenia tytoniu, bierne palenie, jak przetrwać trudne chwile rzucając palenie; projekcja filmu „Paląc szkodzisz sobie i innym”,
 • zwiększenie skuteczności edukacji zdrowotnej społeczeństwa oraz działań
  w zakresie promocji zdrowia ( wykład „Zdrowy styl życia: z uwzględnieniem tematyki: czym jest zdrowie, co najbardziej niszczy zdrowie człowieka, podejście do problemu uzdrawiania własnego organizmu, zapobieganie chorobom cywilizacyjnym, życie zgodnie z naturą, rady, które przyczyniają się do utrzymania w pełni kondycji fizyczno – psychicznej.

 

 1. zlecenie wykonania szkolenia: kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrz zakładowym.

 

 1.  Wyjście uczestniczek projektu do fryzjera i kosmetyczki celem zwiększenia samooceny oraz wiary w siebie.

 

 1. Wyjazd integracyjny powiązany z obiadem dla uczestników projektu ich otoczenia oraz personelu projektu. Wyjazd do Nowin Wielkich do „Parku Dinozaurów”.

 

 

 

Rok 2012

 

Wsparciem w ramach projektu została objęta grupa 47 osób ( 34 kobiety, 13 mężczyzn), bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, nieaktywnych oraz aktywnych zawodowo, niepełnosprawnych wraz z ich otoczeniem, w tym z terenów miejskich jak i wiejskich , zamieszkujących teren miasta i gminy Drezdenko, korzystających ze świadczeń pomocy społęcznej, będących w wieku aktywności zawodowej o niskim wykształceniu, zagrożeniu marginalizacją i wykluczeniem społecznym.

 

 

Cel głowny projektu: podnisienie poziomu integracji społecznej rodzin wielodzietnych, niepełnych, uzależnionych i z problemami niepełnosprawności.

 

Cel szczegółowy projektu:  podniesienie samooceny, zwiekszenie motywacji do działania i zaufanie we własne siły, przezwyciężenie oporu wobec zmian, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zdobycie wiedzy na temat uzależnień i im przeciwdziałanie, zdobycie wiedzy z profilaktyki społecznej, poprawa zewnętrznego wizerunku, poprawa stosunków między członkami rodziny, poprzez nabycie umiejenosći opiekuńczo - wychowawczych.

 

W tym roku odbędą się nastepujące spotkania:

- indywidualne spotkania z psychologiem,

- indywidualne oraz grupowe spotkania z doradca zawodowym,

- indywidualne oraz grupowe spotkania z zakresu profilaktyki społecznej,

- indywidualne  spotkania z zakresu terapii rodzinnej,

-  grupowe spotkania pt "Pięknie i smacznie na stole"

-  induwidualne oraz grupowe poradnictwo prawne,

- pierwsza pomoc oraz BHP

- szkolenia zawodowe,

Przewidziany jest wyjazd integracyjny dla uczestników projektu ich otoczenia oraz personelu projektu.

 

 

Rok 2013

 

Wsparciem w ramach projektu została objęta grupa 39 osób, bezrobotnych, długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych wraz z ich otoczeniem, w tym z terenów miejskich jak i wiejskich, zamieszkujących teren miasta i gminy Drezdenko, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej o niskiem wykształceniu, zagrożeniu marginalizacją  i wykluczeniem społecznym.

 

Celem głownym projektu jest podniesienie poziomu integracji społecznej rodzin wielodzietnych, niepełnych, uzależnionych i z problemami.

 

W tym roku odbeda się następujące spotkania/szkolenia:

- spotkania z psychologiem,

- spotkania z radcą prawnym,

- spotkania z doradca zadowowym,

- spotkania z zakresu profilaktyki społecznej oraz terapii rodzinnej,

- pierwsza pomoc oraz BHP,

- szkolenie na wózek widłowy,

- szkolenie opiekun osób starszych,

- kurs kasy fiskalnej,

- zajęcia z języka niemieckiego,

- kurs kulinarny,

- prawo jazdy kat. "C",

 

 

Przewidywany jest wyjazd dla uczestników projektu i ich otoczenia oraz personelu projektu.

 

 

 

Osoby do kontaktu:

-   Hanna Bogała 95 761 78 86,

-  Magdalena Buzalska - Maltz 95 761 78 86

- pracownik socjalny w ramach projektu Beata Kałużniak

- asystent rodziny w ramach projektu  Aneta DokrzewskaStrona główna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: www.efs.gov.pl

POKL lubuskie www.efs.lubuskie.pl


Projekt Systemowy Lubuskie www.projektsystemowy.lubuskie.pl

Wydział Polityki Społecznej www.polityka-spoleczna.lubuskie.pl
 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania