Jesteś 5844 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Sierpnia 2019        Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Miasto i Gmina   /   Gospodarka odpadami

[KOPIA] Informacje dot. gospodarowania odpadami komunalnymi - akty prawne

- Uchwała Nr XXXVII/307/2013 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko

- Uchwała Nr LVI/429/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 24 września 2014r. w sprawie z dnia 24 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko

- UCHWAŁA NR LVII/430/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 8 października 2014 r. w sprawie wystąpienia z Celowego Związku Gmin SGO5

- UCHWAŁA NR III/22/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 grudnia 2014 r.w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Drezdenko

- UCHWALA NR III/23/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko

- UCHWALA NR III/24/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA NR III/25/2014 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- UCHWAŁA NR XV/143/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

- UCHWAŁA Nr XV/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko

- UCHWAŁA Nr XV/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

- UCHWAŁA Nr XV/146/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- UCHWAŁA NR XV/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- UCHWAŁA NR XV/148/2015 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- UCHWAŁA Nr XVIII/197/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/145/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

- UCHWALA NR XVIII/ 198 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy

- UCHWALA NR XXI/ 209 /2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko

- UCHWAŁA NR XXI/211/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 lutego 2016r w sprawie zmiany uchwały Nr XV/146/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- UCHWAŁA NR XXI/212/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 lutego 2016r w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

- UCHWAŁA NR XXI/213/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 lutego 2016r w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Drezdenko

- UCHWAŁA NR XXI/214/2016 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 24 lutego 2016r w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 9 grudnia 2015r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- Uchwała Nr XXXIII/302/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko

- Uchwała Nr XXXIII/303/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXXIV/310/2016 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Drezdenko

- Uchwała Nr XXXVI/325/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała Nr XXXVII/327/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko

- Uchwała Nr XXXVII/328/2017 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

- UCHWALA NR XLI /352/ 2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Drezdenko

- UCHWAŁA NR XLI/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

- UCHWAŁA NR XLI/361/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyjęcia Programu Wsparcia Rodzin Wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Drezdenko

- UCHWAŁA NR XLIV/402/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne

- UCHWAŁA NR XLIV/403/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

- UCHWAŁA NR XLIV/404/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie gminy Drezdenko

- UCHWAŁA NR XLIV/405/2017 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Drezdenko, warunków i trybu jej składania

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania