Jesteś 2474 osobą na tej stronie
Dziś jest: 25 Kwietnia 2019        Imieniny: Marka, Jarosława, Erwiny
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2015   /   Wyniki konkursu

Wyniki konkursu na przebudowę Placu Wileńskiego

I NAGRODA

praca nr 21

dla zespołu projektowego z Wągrowca w składzie:

mgr inż. arch. Grzegorz Kochanowski,

mgr inż. arch. kraj. Magdalena Filipiak,

mgr inż. arch. kraj. Paulina Bandura,

mgr inż. arch. kraj. Iwona Zielińska

przyznano za:

-ukształtowanie placu miejskiego z wykreowaniem atrakcyjnej wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej odpowiadającej randze miejsca z wydzieleniem stref: reprezentacyjnej, rekreacyjnej i parkingowej;

-właściwe dla uczytelnienia układu urbanistycznego miasta otwarcie przestrzeni placu na kierunku historycznej, barokowej osi urbanistycznej, łączącej Stary Rynek z Placem Wolności, 

-powściągliwe i eleganckie podkreślenie osi placu kolorem nawierzchni kamiennej z zastosowaniem – optymalnego w skali - akcentu architektonicznego w formie ram widokowych, symbolizujących bramę miasta;

-kompleksowe i efektowne zagospodarowanie placu z iluminowanymi wodotryskami, liniowym oświetleniem LED, elementami małej architektury oraz zieleni;

-wprowadzenie systemu elementów informacyjnych w posadzce placu nazwanych „ŚCIEŻKA HISTORII”, jako idei popularyzacji historii miasta;

-metodę przyjętą przez autorów, odwołania się do opinii mieszkańców i społeczności korzystającej z przestrzeni Placu Wileńskiego w celu rozpoznania ich potrzeb.

II NAGRODA

oraz

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE PREZESA GORZOWSKIEGO ODDZIAŁU Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP

praca nr 23

dla Pracowni Projektowej ARCHIDEA Anna Płatek ze Szczecina:

mgr inż. arch. Anna Płatek,

mgr inż. arch. Marzena Borowska,

mgr inż. arch. Katarzyna Żulińska-Majeran,

stud. arch. Agnieszka Wasylów

przyznano za:

-odważne i niekonwencjonalne podejście do problemu kształtowania historycznego centrum miasta;

-spójną formalnie, funkcjonalnie i materiałowo kreację nowej, wartościowej przestrzeni publicznej w historycznym układzie urbanistycznym;

-bardzo przekonujące sięgnięcie do archetypu historycznej twierdzy i jego transpozycję na atrakcyjną formę współczesnego rozwiązania amfiteatralnego w sercu miasta;

-doskonałe przedstawienie idei pracy w lapidarnej lecz przekonującej formie. 

III NAGRODA

praca nr 07

dla PP STUDIO Patryk Pniewski z Gdyni:

mgr inż. arch. Patryk Pniewski,

mgr inż. arch. Szymon Czech

 

przyznano za:

-przyjazne mieszkańcom i nowatorskie kształtowanie przestrzeni placu, sprzyjające możliwości realizacji różnych aktywności w jego obrębie;

-efektowną propozycję udostępnienia użytkownikom placu terenu zieleni w formie widowni zorientowanej na położoną centralnie scenę;

-osiągnięcie oryginalnego efektu przestrzennego z wyodrębnieniem części reprezentacyjnej i rekreacyjnej, przy zastosowaniu minimum środków formalnych;

-zastosowanie ciekawych rozwiązań w zakresie użycia iluminacji oraz elementów małej architektury.

WYRÓŻNIENIA HONOROWE

Wyróżnienie dla pracy nr 30

dla GRID ARCHITEKCI s.c. Artur Toboła, Agnieszka Zając z Wrocławia:

mgr inż. arch. Artur Toboła,

mgr inż. arch. Paulina Gogacz,

mgr inż. arch. Agnieszka Zając,

student Dominika Iskra

za twórcze nawiązanie do idei historycznego placu staromiejskiego, z odtworzeniem oryginalnej skali, jednolitej, kamiennej nawierzchni oraz poprzez wpisanie się w barokową oś urbanistyczną. Zarazem za dyskretne wprowadzenie nowoczesnych form zagospodarowania placu wraz z komponowaną zielenią, podkreślającą osie widokowe i zastosowaniem nasadzeń wzdłuż pierzei rynkowych oraz przed parkingiem, a w miejscu dawnej zabudowy staromiejskiej. Praca łączy klasyczne trendy wyrażania piękna i harmonii oszczędnymi środkami wyrazu i jednocześnie wpisuje się w nowoczesne tendencje kształtowania wnętrz urbanistycznych.

Wyróżnienie dla pracy nr 16

dla Pracowni Projektowej F-11 dr inż. arch. Marcin Furtak z Krakowa                       za elegancką i ponadczasową koncepcję placu miejskiego, z czytelnym, oszczędnym w założeniu ukształtowaniem nowoczesnej agory.

Wyróżnienie dla pracy nr 01

dla mgr inż. arch. Janusza Wróbel z Warszawy

za udaną próbę stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni miejskiej, z wykorzystaniem prostych środków wyrazu.

Wyróżnienie dla pracy nr 03

dla „Pracowni Architektury Opaliński” Witold Opaliński z Krakowa:

mgr inż. arch. Witold Opaliński,

mgr inż. arch. Katarzyna Lipska-Opalińska,

student Szymon Różański,

student Adrian Mieszczak

za nieszablonową próbę ukształtowania przestrzeni placu z zaakcentowaniem osi kompozycyjnych istniejącego układu urbanistycznego miasta.

Wyróżnienie dla pracy nr 35

za próbę uwolnienia północnej pierzei placu od ruchu kołowego z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań kompozycyjnych. 

dla Events Service Krzysztof Sobisiak z Sierosławia:

mgr inż. arch. Matylda Rakowicz,

mgr inż. arch. Julia Pankiewicz-Sobisiak,

mgr inż. arch. Emilia Pankiewicz

 

 

 

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania