Jesteś 5472 osobą na tej stronie
Dziś jest: 27 Maja 2019        Imieniny: Jana, Magdaleny, Izydora
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Urząd Miejski   /   Aktualności   /   2011   /   Szerokopasmowy Internet na terenie gminy Drezdenko

Szerokopasmowy Internet na terenie gminy Drezdenko

Opis projektu:

Gmina Drezdenko jest bardzo rozległa obszarowo (prawie 400 km2), a jednocześnie w 75% pokrytą lasami. Stan taki powoduje, że wsie znajdujące się na terenie gminy są  mocno oddalone od siebie, dodatkowo poprzedzielane gęstymi lasami, nie tworząc spójnej struktury urbanistycznej. Ma to również wpływ na infrastrukturę teleinformatyczną. Największym operatorem oferującym dostęp do Internetu jest TP S.A., jednak oferta firmy koncentruje się wokół samego miasta Drezdenko, pozostawiając wiele białych plam.  

Przedstawiona sytuacja z infrastrukturą teleinformatyczną nie ulegnie szybko zmianie mając na uwadze interes dostawcy usługi Internetowej. Operatorzy teleinformatyczni na terenie Gminy nie będą budować rozległych sieci dostępowych w przypadku niskiej stopy zwrotu inwestycji. Natomiast mieszkańców wsi położonych na terenie gminy nie stać na realizacje usług dostępowych.

Dlatego w Urzędzie Miejskim powstał pomysł, który poparł Burmistrz Drezdenka i 18 maja został złożony wniosek pt. „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych”  do WWPE (Władze Wdrażające Programy Europejskie) w ramach działania 8.3 Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowym. Wniosek został pozytywnie oceniony pod względem formalnym a obecnie jest w końcowej fazie oceny pod względem merytorycznym. Koszt całego projektu to 2 500 000 zł z czego dofinansowanie wynosi 85% i jest prefinansowane, wkład gminy to pozostałe 15% czyli 375 000.

Sieć, która zostanie zbudowana umożliwi dostęp do Internetu mieszkańcom gminy Drezdenko ale nie tylko, ma służyć jako medium do transmisji sygnału wizyjnego z kilkunastu kamer jakie zostały zaplanowane przez gmine Drezdenko w ramach innego projektu

Rozwój technologii, który zostanie osiągnięty zapewni wyższy pułap technologiczny, lepszy przepływ informacjami będących czynnikami konkurencyjności zarówno w przemyśle jak i w usługach.

Założenia projektowe

Miasto:

W warstwie operatorskiej:

Medium transmisyjne, które oferuje obecnie naszybszy przesył danych w sieciach telekomunikacyjnych to kabel optyczny – światłowód, jest tani i odporny na zakłócenia. Dlatego na terenie miasta powstanie "ring światłowodowy", który połączy wszystkie najważniejsze instytucje publiczne. Szybkość przesyłania informacji w ringu to 10 Gb/s

W warstwie dostępowej - klienckiej:

Na terenie miasta zrealizowana zostanie przy wykorzystaniu technologii bezprzewodowej WiFi. W wytypowanych lokalizacjach kandydackich zainstalowane zostaną radiowe punkty dostępowe (HotSpot’s), których anteny zamontowane będą na indywidualnie projektowanych konstrukcjach stalowych, umieszczonych na dachach. Sieć radiowa na terenie miasta zbudowana zostanie jako sieć typu EBSS (Extended Basic Service Set), w której punkty dostępowe połączone zostaną siecią kablową (światłowodową).

Rysunki topologii Miasta i Gminy

Gmina

W warstwie operatorskiej:

Połączenia powyższych punktów zrealizowane zostaną przy wykorzystaniu radiolinii pracujących w nielicencjonowanym paśmie 24GHz (połączenia pomiędzy punktami szkieletowymi a punktami w miejscowościach: Stare Balice, Niegosław, Rąpin, Trzebicz) oraz w paśmie 5GHz (pomiędzy pozostałymi punktami). Radiolinie pracować będą w trybie mostu Ethernet z interfejsami 100Mbit oraz 1Gbit

W warstwie dostępowej klienckiej:

Przewiduje się wykorzystanie interfejsu bezprzewodowego w standardzie 802.11 IEEE, potocznie zwanym WiFi (Wireless Fidelity).Rodzina 802.11 obejmuje cztery zupełnie niezależnie protokoły skupiające się na kodowaniu (a, b, g, n). Postanowiono wykorzystać protokoły a i g standardu pracujące w zakresie częstotliwości odpowiednio 5GHz i 2,4GHz (z nominalną przepływnością 54Mbps), w niektórych miejscach planowanej sieci mogą wystąpić problemy z zakłóceniami przesyłanych sygnałów. W miejscach tych zastosowane będą urządzenia pracujące zgodnie ze standardem 802.11a (5GHz).

Harmonogram prac

LP.

OPIS ETAPU

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Wykonanie Koncepcji

kwi-10

maj-10

2

Studium Wykonalności

kwi-10

maj-10

3

Planowany termin wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

paź-10

paź-10

4

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

gru-10

cze-11

5

Promocja projektu

sty-11

kwi-12

6

Realizacja projektu - budowa kanalizacji teletechnicznej, układanie kabli światłowodowych na terenie miasta Drezdenko

cze-11 

 

wrz-11

7

Realizacja projektu - budowa przyłączy punktów kandydackich na terenie miasta Drezdenko

 wrz-11

list-11 

8

Realizacja projektu - adaptacja pomieszczenia na potrzeby Centrum Przetwarzania Danych

 wrz-11

pażdz-11 

9

Realizacja Projektu - dostawa urządzeń, wyposażenie Centrum Przetwarzania danych

 pażdz-11

list-11 

10

Realizacja projektu - Wykonanie instalacji elektrycznej w punktach kandydackich

 pażd-11

list-11 

11

Realizacja projektu - Ustawienie punktów radiowego dostępu do Internetu na terenie miasta Drezdenko

list-11 

grudz-11 

12

Realizacja projektu - wykonanie pomiarów okablowania, propagacji fal radiowych,

list-11 

grudz-11 

13

Realizacja projektu - uruchomienie systemu dostępu do Internetu na terenie miasta

 grudz-11 

grudz-11  

14

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla użytkowników miasta Drezdenko

pazdz-11 

grudz-11 

15

Realizacja projektu - budowa stacji transmisji w lini radiowej sygnału  na tereny wykluczone Gminy Drezdenko

 stycz-12

lut-12 

16

Realizacja projektu - Ustawienie punktów radiowego dostępu do Internetu na terenie miasta Gminy Drezdenko

lut-12 

 mar-12

17

Realizacja projektu - Wykonanie instalacji elektrycznej w punktach kandydackich na terenie Gminy Drezdenko

  stycz-12

 stycz-12 

18

Realizacja projektu - wykonanie pomiarów

 stycz-12 

mar-12 

19

Realizacja projektu - uruchomienie systemu dostępu do Internetu na terenie Gminy Drezdenko

 mar-12 

kwi-12 

20

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla użytkowników sieci na terenie Gminy Drezdenko

 mar-12 

kwi-12 

21

Wykonanie Dokumentacji powykonawczej

 maj-12

czer-12 

22

Odbiór Końcowy

 czer-12 

czer-12  

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania