Jesteś 9153 osobą na tej stronie
Dziś jest: 14 Sierpnia 2019        Imieniny: Alfreda, Euzebiusza, Maksymiliana
Brak wydarzeń w wybranym okresie
Miesiąc:
Rok:
Katalog firm
Znajdujesz się w:    Inwestycje   /   Projekty   /   Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku

I Etap Konkursu Modernizacja Roku 2010

Miło Nam poinformować Państwa, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Drezdenku zarekomendował inwestycję realizowaną przez Gminę Drezdenko pn:" Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Drezdenku" jako najciekawszą modernizację ukończoną w 2010 roku. W chwili obecnej trwa zgłaszanie obiektów do udziału w Jubileuszowej XV Edycji Ogólnopolskiego Konkursu " Modernizacja Roku 2010".

Uroczyste otwarcie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku

W dniu 02.12.2010 roku o godzinie 13:00 odbędzie się uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Drezdenku.

W ramach robót wykonano kapitalny remont pomieszczeń klasowych i biurowych, piwnicy, kuchni i stołówki, sanitariatów, ciągów komunikacyjnych. Przystosowano pomieszczenia poddasza na potrzeby dydaktyczne szkoły. Wykonano czyszczenie elewacji zewnętrznej zabytkowego budynku, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Przebudowano również istniejący budynek szalet z przeznaczeniem na kotłownię i pomieszczenia socjalne. Zagospodarowano również teren wokół obiektu. Wybudowano nowe ogrodzenie placówki.

Zakupiono również nowe wyposażenie biurowo - dydaktyczno-warsztatowe.

Zmodernizowany obiekt zapewnieni wysoką jakość infrastruktury edukacyjnej spełniającej normy bezpieczeństwa i normy sanitarne oraz dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zmodernizowana placówka zapewni pełną realizację zadań wynikających z podstawowego programu nauczania oraz umożliwi poszerzenie oferty programowej szkoły.

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

  • przywitanie gości przez Burmistrza Drezdenka Pana Macieja...

Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku

W 2010 roku kontynuowana jest realizacja projektu „Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Drezdenku” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, poddziałanie: Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej.

 

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie złożono w dniu 11.07.2008 roku. Umowę
o dofinansowanie projektu z Województwem Lubuskim podpisano dnia 30.06.2009 roku.
Po podpisaniu umowy rozpoczęto procedurę przetargową na roboty budowlane, w wyniku której w dniu 05.08.2009 roku podpisano umowę z wykonawcą robót. W związku ze zmianą wartości projektu wynikającą z przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10.06.2010 roku Gmina Drezdenko podpisała aneks do umowy o dofinansowanie z Województwem Lubuskim.

 

Wydatki projektu ujęte w umowie o dofinansowanie z Województwem Lubuskim przedstawiają się następująco:

 

Całkowita wartość projektu:                           4.696.873,12 zł

Całkowite wydatki kwalifikowane:                4.516.352,33 zł

Całkowite wydatki niekwalifikowane:           180.520,79 zł

Środki z budżetu państwa stanowiące pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:                                      2.258.176,15 zł

Wkład własny Beneficjenta – Gminy Drezdenko:     2.438.696,97 zł.

Wysokość dofinansowania: nie więcej niż 50% wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Terminy realizacji projektu:

            - planowane zakończenie rzeczowe projektu: 30.11.2010 r

            - planowane zakończenie finansowe projektu: 31.12.2010 r.

 

Roboty wewnętrzne: budowa sanitariatów w budynku szkoły, modernizacja kuchni
z zapleczem, odtworzenie ciągów komunikacyjnych klatek schodowych oraz modernizacja istniejących pomieszczeń klasowych i biurowych, montaż transportera schodowego przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie części poddasza na potrzeby dydaktyczne szkoły (pełnienie przez szkołę funkcji naukowo – hobbistycznych
i wychowawczo – opiekuńczych,) w tym budowa biblioteki, auli audiowizualnej, pracowni artystyczne, gabinetów pedagoga i pielęgniarki, budowa wentylacji grawitacyjnej w budynku,

wymiana stolarki okiennej i stolarki drzwiowej wewnętrznej, wymiana podłóg i posadzek
w budynku szkoły, przebudowa i modernizacja istniejącego budynku szalet znajdującego się na zewnątrz budynku szkoły z przeznaczeniem na kotłownię gazową oraz pomieszczenia socjalne, szatanie z zapleczem sanitarnymi podręcznego magazynku lekkiego sprzętu sportowego, zagospodarowanie terenu wokół szkoły w tym budowa ogrodzenia i placu apelowego- wymian instalacji elektrycznych i sanitarnych w budynku szkoły. Kolejny etap to zakup potrzebnego wyposażenia biurowo - dydaktyczno-warsztatowego.

 

Poza wydatkami ujętymi w projekcie objętymi dofinansowaniem z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego pojawiły się roboty dodatkowe. W dniu15.02.2010r podpisano umowę na roboty dodatkowe o wartości robót 147.574,74 zł oraz dnia 20.04.2010r o wartości 325.460,47 zł.

 

Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013

 

 

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres e-mail:
-
Przekaż 1%
Geoportal
OWES
Akcja "DBAJ O SWOJEGO PUPILA"
Lubuska Unia Światłowodowa
SMS GMINA INFO
Pitax
Akcja "NIE PAL ŚMIECI"
drzewa_i_krzewy
Rozlicz pit
Facebook
http://www.drezdenko.pl/3115,akcja-woda.html
Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu dla osób wykluczonych
PSZOK
http://www.lgddzn.pl
Schronisko dla bezdomnych zwierząt
Mapa Gminy
www.lubtur.pl
http://drezdenecka.pl/
Extranet bramka logowania